דנדושה

"יצירה עושים באהבה או לא עושים בכלל", בתאדם פשוטה במנעדי מילים ורגש.

כתבות של דנדושה

כתבות נוספות
בחזרה למעלה .