The Gulf

יו"ר פורום העסקים למזרח התיכון בעל חברה לתשתיות לאומיות עם פעילות במדינות אסיה ואפריקה. פועל עם בתי המלוכה במדינות המפרץ בעיקר ערב הסעודית, איחוד האמירויות, כווית, עומן ובחריין. מתמחה ביישום טכנולוגיות עתירות ידע בתחומי אגרוטק, פינטק,פודטק, מים ואנרגיה חלופית.

כתבות של The Gulf

כתבות נוספות
בחזרה למעלה .