מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר “הבלוגרים” (www.thebloggers.co.il) והשרותים הכלולים בו. התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. תנאים אלו מלמדים על האופן בו אתר זה אוסף ומשתמש במידע שנמסר על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר (להלן: “השירותים”). למען הסר ספק, מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים, ובעצם צפייתך\שהותך באתר “הבלוגרים” אתה מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות זו.

הקדמה

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת  תכנים, או כל שימוש אחר באתר, על-ידי כל אדם, ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה (יישומון). אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר.            

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו על כל סעיפיה , לעיבוד והעברה של המידע, איסוף מידע ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתר באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

בכל שאלה, במקרה של חוסר בהירות בנוגע לאחד הסעיפים במדיניות פרטיות זו, לצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו:

מערכת אתר “הבלוגרים” : support@thebloggers.co.il

שירותי אירוח צד שלישי

אתר “הבלוגרים” נעזר בשירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. ייתכן שספקי

שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה”ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי אתר “הבלוגרים” רשאי להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים גם מחוץ לגבולות ישראל.

הרשמה לשירותים  \  עדכון פרטים אישיים

* חלק מהשירותים באתר “הבלוגרים” דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (במידה ותדרש) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. 

* הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את מערכת האתר במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. מערכת האתר (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

*  רישום באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות:
א. במידה והרישום לאתר ולשירותיו ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או גוגל+. בעת הרשמתך לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר למערכת “הבלוגרים” גישה למידע הבסיסי אודותיך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה.
ב. השימוש ברשתות חברתיות לרישום ושימוש באתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת מערכת ״הבלוגרים״ וכפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

* הסכמתך לשמירה ושימוש במידע:
א. בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שמערכת ״הבלוגרים״ ו/או שותפיה העסקיים (כגון: מפרסמים, חברות אחסון בארץ או בחו”ל) ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר.
ב. אותו מידע ישמר במערכת  ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן וע”פ חוק.

* הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע למערת האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

* הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

* במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.

* מערכת ״הבלוגרים״ שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למערכת את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

סוג המידע שאנו אוספים

בחלק מהאתר נבקש שתזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה, או כדי שתוכל להשתמש בשירותים שונים: משחקים, מבצעים, מכירת ורכישת מוצרים, פורומים, פעילויות רשת שונות, וכדומה )להלן – “השירותים (” את הפרטים שתזין אנחנו נשמור במאגרי המידע שלנו, ונשתמש בהם למטרות אלו:  

שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל
במידע זה נשתמש כדי ליצור איתך קשר, כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים השונים ולשפר את חווית השימוש שלך באתר ובשירותים אלו, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות, וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתרים (במסגרת שירותים שמציעים אפשרות זאת.

פרטי מוצרים שרכשת או מכרת, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים שתפרסם באתר.  בחלק מהאתר, תוכל לפרסם ולהעלות הודעות, תמונות, תגובות , ותכנים אחרים. אנחנו נשתמש בפרטי מידע אלו, כדי לאפשר לך לפרסם את התכנים ולהשתמש באתר, לצורכי בקרה, ניהול, ניתוח, פילוח ושיפור חווית השימוש באתרים, להתאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, לצרכים שיווקיים, וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתר המאפשרים זאת.

במידה ותתבקש להזין פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים, אנחנו נשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתרים, ולא לכל מטרה או עניין אחר.

כאשר אתה משתמש באתר ו/או באפליקציות, מערכת “הבלוגרים” רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. תוכנות צד ג’ אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך (נתוני מיקום בשטחים חיצוניים ונתוני מיקום בתוך מבנים/ Indoor אשר פתוחים לציבור), נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר ו/או באפליקציות, אתה מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי מערכת “הבלוגרים” תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד.

מערכת “הבלוגרים” תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של מערכת “הבלוגרים”  (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

מידע הנאסף אודותיך

אנחנו מפיקים ושומרים מידע אודות המשתמשים באתר, ומשתמשים בו למטרות אלו:  

הצעות ושירותים שעניינו אותך, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שבהם צפית, דפי אינטרנט שבהם גלשת, מוצרים שרכשת, תחומי התעניינות
אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

להרחבה ופירוט נוסף, בקשר לשימושים שאנחנו עושים ב-cookies ובאמצעי ניטור אחרים, ראה את הפרק העוסק בcookies  בהמשך מדיניות זו.

  • נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת  IP, מספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן

    אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

  • מידע מרשתות חברתיות: פרטים, תמונות וותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ומידע נוסף, בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות. ניתן להשתמש בחלק מהאתר,  באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק שלך או קישורים לחשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך. אנחנו נשתמש במידע זה, כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים.
  • המידע המזוהה אודותיך, ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו.
  • האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו (להלן – “האתרים המקושרים”), שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו.
  • שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתר ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתרים.

העברת מידע 

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את האתר (גם באמצעות “שירותי ענן”), ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים, וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים – בישראל ומחוץ לגבולות ישראל.

ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו:

במקרה שאתה תפרסם את המידע (בהודעת מכירה, תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאתר שלנו);כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים.

אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך;

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרים, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתרים או לשירותים, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבינינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע;

במקרה שנארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע :

שותפי המסחר והתוכן שלנו ובכלל ספקי השירותים והיועצים השונים של מערכת האתר. גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתרים (תגובות \ תוכן).

גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי במידה ןיורו להעניק להם גישה למידע. כל גורם שירכוש את פעילות האתר ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.

דיוור ישיר והודעות פרסומיות

אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין (בהרשמה לשירותים או לאתרים, ברכישת או מכירת מוצרים, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות), כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים, דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתרים (להלן – “דיוור”).

את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות,push notifications , הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת.

אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך, או על-ידי פניה לכתובת המייל: support@thebloggers.co.il

אתה יכול ורשאי, לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות, בכל עת, על-ידי שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר שברשותך.

עד מתי נשמור את המידע אודותיך

אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך למשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

הזכות לתיקון מידע

אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.
למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין!

הזכויות שלך במידע

הזכות לעיין במידע :אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.

 

הזכות לבטל הסכמה

אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות. 

זכויות נוספות בקשר למידע

יתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.

גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני .PPA@justice.gov.il

אבטחה והגנת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר.

כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו לאתר ובתכנים קשורים בו- עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתר, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.

שימוש בcookies  והנגשת פרסומות 

האתר משתמש ב- Cookies (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע Cookies  וכן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מערכת “הבלוגרים”. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.

ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר “הבלוגרים” המחייב רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ומערכת “הבלוגרים” נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם אולם אין מערכת “הבלוגרים” אחראית לכל זליגת מידע שתקרה בשוגג.

  •  אם אינך מעוניין לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתראו באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
  • חלק מהמודעות, להן תחשף בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’ ,המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבתCookies במחשבך ושיבוץ Web beacons במודעות הפרסומת (להלן:” Cookies “)
  • תפקיד ה-Cookies  הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה: http://www.google.com/intl/en/privacy 

באתר פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתרים, לרבות: פיקסלים,  “משואות רשת” (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתר, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים, פילוח מחקר ובקרה.

אחת מהמערכות שפועלות באתרים, מערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. למידע נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו: https://policies.google.com/privacy?hl=iw, וכן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html. לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

שינוי מדיניות הפרטיות

אנחנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מידי פעם. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הוא הנוסח העדכני שמוצג באתרים, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לכל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה. באחריותך לבדוק את הגרסה העדכנית והאחרונה של מדיניות פרטיות זו.

בחזרה למעלה .