תנאי שימוש

 להלן תנאי שימוש באתר “הבלוגרים” (thebloggers.co.il)

ברוכים הבאים לאתר “הבלוגרים”, תנאי השימוש באתר זה נכתבו על ידי חברי מערכת “הבלוגרים” ומהווים תנאים הכרחיים להמשך השימוש באתר. 

בעת צפיה\התחברות\שימוש באתר הבלוגרים, אתה מסכים לתנאים הבאים:

 

 1.               הקדמה

א.  מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר “הבלוגרים” ו\או בכל השירותים הצפויים להתחדש באתר בעתיד. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.

ב. מערכת “הבלוגרים” שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש האחרונים והמעודכנים, חלה עליך בלבד.  

ג.  האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או סוכם אחרת במפורש בתאום מערכת “הבלוגרים”.

ד.  השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר (למשל, שירותים בתשלום, יצירת תוכן עבור תמלוגים או קבלת הטבות שונות) עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים, יגבר האמור בתנאים הנוספים.

ה. תנאי שימוש אלו כפופים אך ורק לדיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המצויים בה ולהם הסמכות הבלעדית לדון בענייני תנאי שימוש אלה או בעניינה של מערכת “הבלוגרים”.

ו. לשם הבהרה: תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

 

 1.               פניות

א.   אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: למערכת “הבלוגרים” באמצעות מייל: support@thebloggers.co.il בפנייתך עלייך לפרט את אופן הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו התוכן הפוגע או, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, מחובתך להצהיר כי פנייתך מבוצעת בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו. מערכת “הבלוגרים” תענה לבקשתך בהקדם האפשרי.

* בפנייתך אלינו, יש לזכור, כי אתר “הבלוגרים” הינו פלטפורמה לכתיבת בלוגים ומערכת האתר אינה מתערבת בתוכן אותו הכותבים כותבים. אי לכך אתר “הבלוגרים” לא ישא כל אחריות במידה לפגיעה של התוכן הנכתב באחד מקוראיו ובאחריות הקורא לפנות אלינו על מנת שנסיר כל תוכן פוגעני במידה ויוכח על ידי הקורא כך. 

**  בשימושך באתר הנך מתחייב כי לא תנקוט שום אמצעים משפטיים כנגד אתר “הבלוגרים” או בעליה, מתוך הבנה כי התוכן מיוצר על ידי כותבים, צלמים, יוצרי תוכן שאינם חלק ממערכת האתר. ועל אף מאמצי המערכת לסנן כל תוכן פוגעני, האחריות הינה על יצרני התוכן בלבד!

 

 1.               פרסום ומידע מסחרי

א. האתר כולל תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה  מצד מערכת “הבלוגרים”  לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

ב. מערכת “הבלוגרים” אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר, אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים.

ג. כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מערכת “הבלוגרים”  איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לעסקה שכזו.

 

 1.               קישורים באתר (links):

א. האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. מערכת “הבלוגרים”  אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת מערכת “הבלוגרים”, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

ב. מערכת “הבלוגרים” רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.  

ג.  המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, מערכת “הבלוגרים” אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

ד. כל מגע עם גורמים חיצוניים הכלולים באתר, או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת מוצרים ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין הגורם החיצוני או המפרסם. מערכת “הבלוגרים” לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

ה. לשם הבהרה: חלק מהקישורים יפורסמו באתר ע”י הבלוגרים (יצרני התוכן) שאינם חלק ממערכת האתר ולכן מערכת אתר “הבלוגרים” אינה אחראית לכל נזק שיעשה כתוצאה משימוש בקישורים אלו.

ו. מותר לך להפנות לאתר זה באמצעות קישור שתעלה באתרי אינטרנט אחרים. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.

ז. אין לקשר לאתר כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או הפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק.

 

 1.               אבטחת מידע:

א. מערכת “הבלוגרים” רשאית על פי שיקול דעתה וללא הודעה מראש, לחסום\להשעות את הגישה שלך לאתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, בעת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של מערכת “הבלוגרים” או של צד אחר, ואין באפשרותך לטעון כל טענה או דרישה כנגד המערכת במקרה שכזה.

ב. מערכת “הבלוגרים” אינה מחויבת לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל על תגובות לכתבות או פרסומים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, מערכת “הבלוגרים” שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות אלו לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של מערכת “הבלוגרים” בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

ג. מערכת “הבלוגרים” שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, ע”פי צו בית משפט או במקרה של הפרת תנאי השימוש. 

ד. מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר יגיע לידי צדדים שלישיים.

ה. מערכת “הבלוגרים” אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו’). כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.

 1.               תכנים שנמסרו על ידי משתמשים

א. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון , תגובות לכתבות ,בלוגים, יצירת תוכן בעבור שיפוי ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת “הבלוגרים”. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם אלא בשיקול מערכת “הבלוגרים” בלבד.

מערכת “הבלוגרים” מעודדת את חופש הדיבור ואת הצורך לקיים שיח, שלך ושל משתמשים אחרים באתר. אך על מנת לאפשר  שיח תרבותי וענייני, רשאית מערכת “הבלוגרים”  לבדוק ו/או לסנן תכנים אלו לפני פרסומם. בדיקות אלו יבוצעו על מנת למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים ואינם עומדים בקנה אחד עם ערכי האתר.

מובהר כי  מערכת “הבלוגרים” אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש או יוצר התוכן שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מערכת “הבלוגרים” או עמדתה ואין בפרסומם הבטחה לאמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 • תוכן שקרי, מטעה או מפוברק.
 • תוכן הפוגע בזכויות קניין של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 • תוכן בעל אופי מיני בוטה.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל תוכן המכיל פרטי זיהוי של אנשים אחרים, קטינים או בוגרים, מבלי שנתנו את הסכמתם.
 • תוכן המהווה לשון הרע על אדם או בשמו הטוב.
 • תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
 • תוכן  המעודד לגזענות או הפליה על כל רקע שהוא. 
 • תוכן המעודד דבר עבירה פלילית .
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן.
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא אישור וידיעתה של מערכת “הבלוגרים”.
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר .

מערכת “הבלוגרים” רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, בתקינותה של מערכת האתר או משתמשיה. בנוסף, מערכת “הבלוגרים”  תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. 

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מערכת “הבלוגרים” מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים הללו אינם מתפרסמים מטעמה של מערכת “הבלוגרים”, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו”ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

 1.               פרטיות

א. התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. כמו כן תנאים אלה מפורטים בהרחבה בדף “מדיניות הפרטיות” שניתן למצוא בקישור הבא: https://www.thebloggers.co.il/privacy-policy/  ואין הנאמר באחד לגרוע מן השני.

ב. באתר קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית רק באמצעות רישום מוקדם. בעת ההרשמה לשירות מסויים, תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות או השירות (כמו למשל שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל ועוד’). מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאותם שירותים. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.  

ג. יודגש כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים הנדרשים לא נוכל לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים או פעילויות הדורשים רישום.

 1.           רישום באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות

א. במידה ורישום לאתר ולשירותיו ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או גוגל+ או כל רשת חברתית אחרת: כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר למערכת “הבלוגרים”  גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה.

ב.  הגישה של מערכת “הבלוגרים” לאותו מידע מוגבלת לתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית. את הגדרות הפרטיות שלך תוכל לשנות על פי רצונך באמצעות ממשק הרשת החברתית.

ג. השימוש ברשתות חברתיות לרישום ושימוש באתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת קשת וכפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

 1.       רישום ישיר

מערכת “הבלוגרים” רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא”ל פעילה, גילך ועוד.

 1.     הסכמתך לשמירה ושימוש במידע

א. בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שמערכת “הבלוגרים” ו/או שותפיה העסקיים (כגון: מפרסמים, חברות אחסון בארץ או בחו”ל) ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר.

ב. אותו מידע ישמר במערכת “הבלוגרים” ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן וע”פ חוק.

 1.     השימוש במידע

עם רישומך לאתר ובכפוף לתנאי השימוש באתר והסכמתך, אתה מסכים מערכת “הבלוגרים” ו/או מי מטעמה ישמרו וישתמשו במידע כדלקמן:

א.  מערכת “הבלוגרים” ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שמערכת “הבלוגרים” מפרסמת בעצמה או באמצעות אחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממערכת “הבלוגרים” ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב -1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למערכת “הבלוגרים” במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לקשת את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע מערכת האתר על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך ממערכת “הבלוגרים” ו/או מי מטעמה..

ב. מערכת “הבלוגרים” רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידה בנוגע לדפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

ג.  מערכת “הבלוגרים” רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות.

ד. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם מערכת “הבלוגרים”. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת מוצרים או שירותים באתר ו/או במסגרת שיתוף פעולה בין קשת לבין צד שלישי, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף מידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של האתר. במקרה של מימוש פרסים במסגרת פעילויות, תהיה מערכת “הבלוגרים” רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך מסירת הפרסים בלבד. 

ה.  מערכת “הבלוגרים” רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים שמערכת “הבלוגרים” מציעה באתר.

ו. יצירת קשר אתך, ויצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, שליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך.

ז. התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר. המידע שישמש את מערכת “הבלוגרים” לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון).

ח. בעת השימוש באתר באמצעות אפליקצייה (שתבנה בעתיד הקרוב) שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה קשת לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מערכת “הבלוגרים” לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקצייה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

ט.  חלק מהשירותים הניתנים באתר הם “שירותים מבוססי מיקום”, הנעזרים בטכנולוגייתGPS   על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.  

12       Cookies

א.  האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

ב. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.  

על מנת לקרוא בהרחבה על נושא זה יש להכנס ללינק הבא (מדיניות הפרטיות)

ג. האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. מערכת “הבלוגרים”  אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרי+ם ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת מערכת “הבלוגרים” , לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.

ד.  אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של קשת אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

13     זכותך לפנות אלינו

א.  אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לאתר בסודיות ולדווח לקשת במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. אחרת אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים) אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.

ב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: support@thebloggers.co.il. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו וקשת תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

ג.  כמו כן, החוק מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע, וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות למערכת “הבלוגרים” בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידע של מערכת “הבלוגרים” משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים בו, הנך זכאי על פי חוק לבקש שהמידע המתייחס אליך ימחק מאותו מאגר. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו.

מערכת “הבלוגרים” רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך קשת הודעה.

 1. זכויות קניין רוחני:

א. המידע והתכנים הכלולים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של מערכת “הבלוגרי”, יצרני התוכן שלה או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

ב.  התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש, ובכלל כך, להעתיק את השירותים או תוכנם, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של מערכת “הבלוגרים”, בכתב ומראש.

ג.  הסכם זה מעניק לך הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.  

ד.   ככל שתתבקש במסגרת פעילות של האתר להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, סרטי וידאו, ציורים (“היצירה”) הנך מצהיר ומתחייב כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, וככל שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש, עליך לציין עם העלאת היצירה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה.

ה.  סימני המסחר של מערכת “הבלוגרים” וכל הסימנים האחרים המצויים באתר האינטרנט הם סימני מסחר רשומים. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בסימני המסחר.

 1. אחריות:

א.  מערכת “הבלוגרים” אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.

ב.   התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש “כפי שהם” (as is) ו”ככל שיהיו זמינים” (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת “הבלוגרים” בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ג.  בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא תהיה מערכת “הבלוגרים” אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם מערכת “הבלוגרים” או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

ד. מערכת “הבלוגרים” אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מערכת “הבלוגרים” אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומערכת “הבלוגרים” לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.  

ה.  אין להסתמך על התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, בתגובות, בפורומים, בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם) כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטות עליך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע השקעות, רכישות עסקאות ופעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

ו.  מערכת “הבלוגרים” אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידה.

ז. מערכת “הבלוגרים” איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מערכת “הבלוגרים” או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מערכת “הבלוגרים” לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך. 

ח. התכנים המפורסמים באתר מועלים על ידי יצרני תוכן שאינם עובדים או מועסקים על ידי מערכת “הבלוגרים” ולכן מערכת “הבלוגרים” אינה אחראית לתוכן הדברים המועלים באתר ולא תשא בשום אחריות משפטית כתוצאה מפגיעה או נזק הנגרם מתכנים המפורסמים באתר.  

 1. שינויים באתר והפסקת שירות:

א.  מערכת “הבלוגרים” וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתרים, בתכנים ובשירותים המוצעים בהם, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת “הבלוגרים”. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת “הבלוגרים” בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ב. מערכת “הבלוגרים” תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר , עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות השירותים שניתנים בו.

 1. שירותים בתשלום:

א. מערכת הבלוגרים תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידה, או את העלות שהיא גובה עבורם, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש.

ב. חלק מהשירותים יהכרוכים בתשלום ידרשו הורדה של תוכנות, הרשמה ותשלום באמצעות צדדים שלישיים, אתה מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיונות של אותם גורמים לרבות ומערכת “הבלוגרים” לא תישא באחריות ליחסיך מולם. בהרשמה ותשלום שתבצע מול צדדים שלישיים, אתה פוטר בזאת את מערכת “הבלוגרים”, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידה.

ג. בעתיד יתכן כי מערכת “הבלוגרים” תכיל אופציה לרכישת מנויים. רכישת מנוי לשירותים מסוימים תקנה לבעל המנוי יתרון על פני יתר המשתמשים, שאינם בעלי מנוי. מערכת “הבלוגרים” רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את היתרון שיוקנה לבעלי המנוי וכן את כמות וסוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומנויים ועשויה להגדיל או להקטין את התוכן והשירותים הניתנים למנויים בתשלום. יובהר, כי מנויים ומשתמשים לא יקבלו החזרים בעקבות שינויים אלה.

ד. יובהר, כי במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים לא יהיו זמינים, לא יינתן החזר כספי ומערכת “הבלוגרים” שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם תעניק מערכת “הבלוגרים” החזר או זיכוי, היא אינה מתחייבת לעשות כן באופן דומה או זהה גם בעתיד. 

ה. רכישת שירותים מסוימים או משך הזמן האפשרי למימוש רכישה או צפייה או שימוש בשירותים מסוימים שתרכוש עלול להיות מוגבל בזמן.

ו. מערכת הבלוגרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג המידע והשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה הוספת שירותים או הפסקתם בכל עת את השירותים הניתנים באתרים, כולם או מקצתם.

 1. שימוש אסור באתר

א.   חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מערכת “הבלוגרים”.

ב. השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

ג.  באתר קיימים שירותים ופעילויות המיועדים לבגירים, דהיינו לאנשים מעל גיל 18. בעצם השתתפותך בפעילויות כאמור, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך בגיר ורשאי לקחת חלק בפעילות.

ד.  מערכת “הבלוגרים” תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. העלאת תוכן לאתר

 מערכת “הבלוגרים”  מאפשרת למשתמשי האתר להעלות תכנים לאתר (מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות : תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.) באמצעות תגובות לכתבות ושירותים נוספים המאפשרים להזין לאתר תכנים על ידי המשתמשים. העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, כפופה לכללים הבאים:

 1. מערכת “הבלוגרים” אינה אחראית לתגובות באתר או לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.
 2. בעת העלאת תוכן לאתר יהיה עליך להזדהות. אינך רשאי לספק פרטי הזדהות שאינם שלך או להשתמש בפרטים של אדם אחר על מנת להעלות תכנים
 3.  עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בהסכם זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ”ה 1965. מידע שתפרסם באתר יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.
 4. מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי מערכת “הבלוגרים”, יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו.   
 5.  על אף הפיקוח של מערכת הבלוגרים על העלאת תוכן לאתר, היא לא תישא באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על יצרן התוכן שמסרם לפרסום בלבד. יחד עם זאת, מערכת “הבלוגרים” שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שתעלה לאתר, לחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל סיבה אחרת העולה על דעתה.
 6.  הנך מתחייב לשפות את מערכת “הבלוגרים” בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרתו.
 7.  כל תוכן שהועלה על-ידיך לאתר הינו באחריותך המלאה והבלעדית. הנך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן.
 8. העלת תוכן פרסומי או הצעה לרכישת מוצרים באופן גלוי או סמוי הינו אסור אלא אם קיבלת אישור מפורש ממערכת “הבלוגרים”.
 9. באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת  (כך למשל, אינך רשאי להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות); תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;. תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו”ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ”א – 1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.
 10. במידה ותתבקש במסגרת פעילות באתר להעלות יצירות כגון, שירים, תמונות, צילומים, מכתבים וכד’ (“היצירה”), הנך מצהיר כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, ובמידה שלא, שקיבלת הרשאה מפורשת ומדויקת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש באתר. מוטלת עלייך האחריות לציין עם העלאת התמונה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה. ככל שתעלה טענה או דרישה בקשר ליצרה על ידי צד שלישי כלשהו תהיה האחראי הבלעדי לכל טענה או דרישה ותשפה את מערכת “הבלוגרים” בגין כל הוצאה שתידרש להוציא בהתאם לפסק דין או הסדר פשרה, בכפוף לאישורך את הסדר הפשרה, ותוספת שכר טרחת עו”ד.
 11.  במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי “מערכת הבלוגרים” או בשרתים חיצוניים, אתה נותן למערכת “הבלוגרים” ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל , להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שמערכת “הבלוגרים” או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור אלא אם סוכם ממפורשות אחרת.
 12. במידה ואינך נמנה בין קבוצת “יצרני התוכן” המאושרים של אתר “הבלוגרים” לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כנאמר בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
 1. שיפוי

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, מערכת “הבלוגרים” תחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, גם במידה ולא יינתן צו שיפוטי המצווה על כך. הנך מתחייב לשפות את מערכת “הבלוגרים”, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

 

במידה ונתקלת בכל תוכן פוגעני, שקרי, לא מדויק או כל טענה שהיא, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות המייל: support@thebloggers.co.il ומערכת “הבלוגרים” תענה מהר ככל האפשר.

בחזרה למעלה .